Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

Yukari
1975 0b3c
Reposted fromfoods foods

March 20 2015

Yukari
3439 cb1e 500
Nomz omelette.
Reposted frombiru biru viafoods foods

March 13 2015

Yukari
5944 fbe6
Reposted fromfoods foods

March 08 2015

Yukari
6473 c35f 500
Reposted frompiehus piehus viaomg-archy omg-archy
Yukari
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaomg-archy omg-archy
Yukari
Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. 
— Maria Konopnicka
Yukari
3696 eb08
Reposted fromcieniu cieniu viaomg-archy omg-archy
Yukari
8647 a5bc 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viaomg-archy omg-archy

February 15 2015

Two clever ways of folding a shirt

2434_1d5d

2437_ee52

(via Sir Lulzelot (part 1 / part 2))

Reposted frombwana bwana viabadpotato badpotato

February 12 2015

Yukari
Reposted fromkrolik krolik
Yukari
Nawet nie wiesz w ilu ulicznych twarzach cię szukałam.
— antamariel.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty viaomg-archy omg-archy
Yukari
Jeśli ktoś za Tobą tęskni to znaczy, że musieliście przeżyć razem kilka wspaniałych chwil. Wymieniliście się uśmiechami, spojrzeniami i być może sercami
Reposted fromTeardrops Teardrops viaomg-archy omg-archy

January 27 2015

Yukari
9041 e2b4
Reposted fromfoods foods

January 20 2015

Yukari
4509 7e8f
Reposted fromhogwarts hogwarts
Yukari

December 30 2014

Yukari
Reposted fromrayla rayla viacats cats
Yukari
6305 12ab
Reposted fromretaliate retaliate viaomg-archy omg-archy
Yukari
Yukari
2390 2f72 500
Reposted fromliona liona viaomg-archy omg-archy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl